Освітні програми

ОП Акушерська справа, ФМБ (на базі ПЗСО)
ОП Екстрена медицина, парамедик, бакалавр (на базі ПЗСО)
ОП Екстрена медицина, парамедик, бакалавр (на базі ФМБ, МС)
ОП Лікар_2018
ОП Лікар_2022
ОП Лікувальна справа, ФМБ (на базі ПЗСО)
ОП Медсестринство, бакалавр ( 1 рік_1 рік 5 місяців)
ОП Медсестринство, бакалавр (2 роки_ 2 роки 5 місяців)
ОП Медсестринство, магістр_2021
ОП Медсестринство, магістр_2022
ОП ПСО спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, ОП Фармація
ОП Сестринська справа, ФМБ (на базі ПЗСО)
ОП Фармація, бакалавр (на базі ПЗСО)
ОП Фармація, бакалавр (на базі ФМБ, МС)
ОП Фармація, ФМБ (на базі ПЗСО)
ОП Фізична терапія, бакалавр (на базі ПЗСО, МС)_2020
ОП Фізична терапія, ерготерапія бакалавр (на базі ПЗСО)_2022
ОП Фізична терапія ерготерапія бакалавр (на базі ФМБ МС)_2022
Рецензії на ОП Екстрена медицина
Рецензії на ОП Лікар
Рецензії на ОП Медсестринство СВО бакалавр (1 рік_1 рік 5 місяців)
Рецензії на ОП Медсестринство СВО бакалавр (2 роки_2 роки 5 місяців)
Рецензії на ОП Медсестринство СВО магістр
Рецензії на ОП Фармація ОПС ФМБ
Рецензії на ОП Фармація СВО бакалавр ПЗСО
Рецензії на ОП Фармація СВО бакалавр ФМБ

Рецензії на ОП Фізична терапія, ерготерапія

Положення

Положення про освітню програму
Положення про стейкхолдерів освітніх програм
Положення про гаранта освітньої програми спеціальності
Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін