ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА


Навчання проводиться за рахунок регіонального замовлення та за рахунок юридичних і фізичних осіб

 

Абітурієнти здають в приймальну комісію такі документи:

 • заяву на ім’я ректора (формується в електронному кабінеті);
 • документи про попередньо здобуту освіту;
 • результати ЗНО (2021р.) або НМТ (2022-2024рр.) Українського центру оцінювання якості освіти;
 • ЄВІ 2023-2024 років;
 • мотиваційний лист;
 • 4 фотокарток розміром 3х4;
 • 2 поштові конверти з марками по Україні;
 • копію документу, що посвідчує особу з додатком № 13 при наявності оригіналу;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • медичну довідку форма 086-о, прививочну карту форма 063;
 • копію військового квитка (посвідчення про приписку до призивної дільниці);
 • копію трудової книжки(за наявності).

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи з інвалідністю I, II груп або діти з інвалідністю, які в 2024 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;

діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти (для вступу на основі ПЗСО або НРК5);

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2024 року;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).


ПІДГОТОВКА ФАХОВОГО

МОЛОДШОГО  БАКАЛАВРА

 

Навчання проводиться за рахунок регіонального замовлення та за рахунок юридичних і фізичних осіб

Абітурієнти здають в приймальну комісію такі документи:

 • заяву на ім’я ректора (формується в електронному кабінеті);
 • документи про попередньо здобуту освіту;
 • результати ЗНО (2021р.) або НМТ (2022-2024рр.) Українського центру оцінювання якості освіти;
 • мотиваційний лист;
 • 4 фотокарток розміром 3х4;
 • 2 поштові конверти з марками по Україні;
 • копію документу, що посвідчує особу з додатком № 13 при наявності оригіналу;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • медичну довідку форма 086-о, прививочну карту форма 063;
 • копію військового квитка (посвідчення про приписку до призивної дільниці);
 • копію трудової книжки(за наявності).

 

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи з інвалідністю I, II груп або діти з інвалідністю, які в 2024 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;

діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти (для вступу на основі ПЗСО або НРК5);

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2024 року;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

Телефон приймальної комісії 54-33-68

Моб.тел: (068) 588 92 32

До уваги абітурієнтів, які звертаються до консультаційного центру приймальної комісії для створення електронного кабінету вступника та подачі заяв!

Мотиваційний лист має бути в електронному вигляді!

Вимоги до оформлення мотиваційного листа

 

 

Правила прийому 2024

Правила прийому для здобуття вищої освіти 2024

Правила прийому для здобуття фахової передвищої освіти 2024

Правила прийому та зміни до них 2023

Накази про зарахування

Наказ про зарахування від 26.07.2023

Наказ про зарахування від 08.08.2023

Наказ про зарахування від 09.08.2023

Наказ про зарахування від 11.08.2023

Наказ про зарахування від 12.08.2023

Накази про зарахування 2023

Наказ про зарахування від 30.08.2023

Наказ про зарахування від 14.08.2023 97-2

Наказ про зарахування від 14.08.2023

Наказ про зарахування від 29.08.2023

Протоколи 2023

Протокол_1

Протокол_2

Протокол_3

Протокол_4

Протокол_5

Протокол_6

Протокол_7/1

Протокол _8

Протокол _9

Протокол_10

Протокол 11

Протокол 12

Протокол 13

Протокол 14

Протокол 15

Протокол 16

Протокол 18

Протокол 19

Протокол 20

Протокол 21

Протокол 22

Протокол 23

Протокол 24

Протокол 25

Протокол 26

Протокол 27

Протокол 28

Протоколи 2024

Протокол 1

Накази 2024

Наказ про організацію проведення прийому студентів у Черкаську медичну академію у 2024 році

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З ФІЗИКИ

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З БІОЛОГІЇ

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З БІОЛОГІЇ

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ТА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАРМАЦІЇ

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА

Програми вступних випробувань та співбесід

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію
Положення про фахову атестаційну комісію
Склад приймальної комісії 
Положення про предметні екзаменаційні комісії
Положення про приймальну комісію
Положення про співбесіду

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОПС ФМБ

Вартість навчання 2024

Вартість навчання в інтернатурі (дерматовенерологія)

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ОКР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ

 

ОБСЯГИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Планові обсяги регіонального замовлення 2024

Затвердження планових обсягів замовлення 2023

Зміни до розпорядження про планові обсяги регіонального змовлення_ЗФПО