Структура Академії

Ректорат

Ректор – Губенко Інна Яківна medacademy@ukr,net chmarector215@gmail.com тел. +38(0472)37-33-10

Проректор з навчальної роботи – Радзієвська Ірина Володимирівна тел. +38(0472)37-30-07;

raisin0303@gmail.com

Проректор з науково-методичної роботи – Шевченко Олександра Теодорівна тел. +38(0472)35-70-67;

metod_medacademy@ukr.net

Проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти – Білик Любов Володимирівна тел. +38(0472) 54-33-67; luba_medcol@ukr.net

Проректор з практичної роботи – Федосєєва Ольга Вікторівна тел. +38(0472)35-52-09;

fedoseevaov@ukr.net

Проректор з адміністративно-господарської роботи – Боєчко Владислав Федорович тел. +38(0472)35-15-87;

osbb53@ukr.net

 

Факультет магістерської та бакалаврської підготовки №1 Деканат

Декан – Карпенко Юлія Петрівна yulia_karpenko1976@ukr.net Диспетчер деканату – Барджадзе Руслана Володимирівна RYSLANA1976@ gmail.com

 

Факультет магістерської та бакалаврської підготовки №2 Деканат

Декан – Борисенко Наталія Миколаївна тел. +38(0472)35-52-09; borisenkonm@ukr.net

 

Кафедри Кафедра гуманітарних дисциплін

Завідувач Ситнік Тетяна Іванівна tatyanakiryan@ukr.net

 

Кафедра природничих дисциплін

Завідувач Снісар Олена Анатоліївна snisar.elena20@ukr.net

 

Кафедра фундаментальних дисциплін

Завідувач Василенко Ірина Олександрівна vasylenko86@ukr.net

 

Кафедра терапевтичних та фахових медсестринських дисциплін

Завідувач Грозна Лариса Миколаївна larisagrozna1962@gmail.com

 

Кафедра хірургії та екстреної медицини

Завідувач Жадинський Андрій Миколайович andreyzj81@gmail.com

 

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Завідувач Степанова Галина Миколаївна h_stepanova@ukr.net

 

Кафедра фармацевтичних дисциплін

Завідувач Кухнюк Оксана Володимирівна kukhniuk_o@medacademy.ck.ua

 

Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я та медицини праці

Завідувач Дроботенко Володимир Анатолійович drobotenko777@gmail.com

 

Кафедра загальної та медичної психології

Завідувач Демченко Анжела Вікторівна dem4enkoav@gmail.com

 

Фаховий медичний коледж з відділенням безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних фахівців

Завідувач медсестринського відділення – Козинець Ігор Анатолійович тел. +38(0472) 37-32-02

Завідувач фармацевтичного відділення – Сайфудінова Ріта Петрівна тел. +38(0472) 37-32-02

Завідувач відділення безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних фахівців – Козир Юлія Анатоліївна тел. +38(0472) 31-80-21, vpo@medacademy.ck.ua

 

Інститут післядипломної освіти лікарів

Директор – Черняк Валерій Петрович doc_center@zdrav.ck.ua тел. +38(0472) 38-32-85

 

Центр симуляційного навчання

Директор – Пасечник Дмитро Анатолійович demion51@gmail.com

 

Відділи

Навчальний відділ

Диспетчер відділу – Данілова Тетяна Олександрівна тел. +38(0472) 35-24-80

Завідувач навчально-методичного кабінету – Гайдай Павло Олексійович тел. +38(0472)35-70-67;

metod_medacademy@ukr.net

 

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

Відповідальний за перевірку робіт на плагіат – Чубенко Олександр Володимирович тел. +38(0472) 35-52-09;

4ybenko@gmail.com

 

Відділ кадрів з канцелярією та архівом

Начальник відділу – Коноба Валентина Дмитрівна тел. +38(0472) 35-92-52

 

Планово-фінансовий відділ та бухгалтерської служби

Головний бухгалтер – Шульжик Наталія Володимирівна тел. +38(0472) 37 -32 -24

n.pilnova@ukr.net

 

Адміністративно-господарський відділ

Комендант – Чечель Тетяна Юхимівна тел. +38(0472)35-15-87 Медичний пункт – Кутас Надія Павлівна mp.medacademy@gmail.com

 

Відділ виховної роботи та організації дозвілля

Заступник керівника з виховної роботи – Маслюк Олена Олегівна тел. +38(0472) 35-52-09, e.maslyuk@ukr.net

Культорганізатор – Клименко Сергій Миколайович klimserg@ukr.net

 

Служба з охорони праці

Інженер з охорони праці – Кобаль Іван Володимирович van.kobal2017@gmail.com

 

Наукова медична бібліотека

Директор – Діхтярук Ліліана Петрівна тел. +38(0472) 36-21-02

Завідувач відділом комплектування, обробки, каталогізації та предметизації – Бойко Наталія Юріївна тел. +38(0472) 36-12-23, oblmedb@zdrav.ck.ua

Завідувач відділом обслуговування навчальною літературою – Шийко Тетяна Михайлівна тел. +38(097) 641-39-30

lib_medcol@ukr.net

 

Гуртожиток

Завідувач гуртожитку – Сорока Ніна Володимирівна Заступник завідувача гуртожитку – Гуд Олена Василівна тел. +38(0472) 33-52-66

 

Штаб цивільного захисту

Відповідальний за цивільний захист – Скалько Ігор Іванович skalko.igor.iv@gmail.com

 

Відповідальні та уповноважені особи

Уповноважений з антикорупційної діяльності – Боєчко Владислав Федорович тел. +38(0472)35-15-87;

osbb53@ukr.net

Відповідальна за академічну доброчесність – Козлова Лілія Борисівна lilikozlova1980@gmail.com