ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО КУЛЬТУРУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЧЕРКАСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ
Положення про рейтингове оцінювання викладачів
Положення про поточний та підсумковий контроль
Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників
Про участь студентів у забезпеченні якості освіти
Положення про моніторинг і контроль якості освіти
Положення про критерії оцінювання
Положення про ректорські контрольні роботи

Положення про індивідуальний план

Положення про академічну доброчесність

Положення про перевірку робіт на плагіат

Аналіз РКР

Аналіз РКР 2017-2018
Аналіз РКР 2018-2019
Аналіз РКР 2019-2020
Аналіз РКР 2020-2021
Аналіз РКР 2021-2022
Аналіз РКР 2022-2023

Аналіз РКР 2023-2024

Аналіз успішності студентів

Рейтинг успішності студентів факультету магістерської та бакалаврської підготовки
Рейтинг успішності студентів фахового коледжу

Рейтинг успішності студентів за 2021-2022 рік

Рейтинг успішності студентів ОП Лікар за І семестр 2022-2023

Анкетування