ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО КУЛЬТУРУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЧЕРКАСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ
Положення про рейтингове оцінювання викладачів
Положення про поточний та підсумковий контроль
Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників
Про участь студентів у забезпеченні якості освіти
Положення про моніторинг і контроль якості освіти
Положення про критерії оцінювання
Положення про ректорські контрольні роботи

Положення про індивідуальний план

Аналіз РКР

Аналіз РКР 2017-2018
Аналіз РКР 2018-2019
Аналіз РКР 2019-2020
Аналіз РКР 2020-2021
Аналіз РКР 2021-2022
Аналіз РКР 2022-2023

Аналіз РКР 2023-2024

Аналіз успішності студентів

Рейтинг успішності студентів факультету магістерської та бакалаврської підготовки
Рейтинг успішності студентів фахового коледжу

Рейтинг успішності студентів за 2021-2022 рік

Рейтинг успішності студентів ОП Лікар за І семестр 2022-2023

Анкетування