НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Мова освітнього процесу в Черкаській медичній академії
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу в період карантину
Положення про організацію освітнього процесу в Черкаській медичній академії в особливий період
Положення про навчальний відділ
Положення про організацію фізичного виховання
Положення про вибіркові освітні компоненти
Положення про заочну форму навчання
Положення про екзаменаційну комісію
Положення про педагогічну раду фахового медичного коледжу Черкаської медичної академії
Положення про проведення ректорських контрольних робіт
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
Положення про науково-дослідне товариство студентів та молодих вчених
Положення про порядок проходження практики здобувачами освіти
Положення про магістерські роботи у ЧМА
Положення про організацію виховної роботи
Положення про порядок та вимоги до проведення поточного та підсумкового контролю

Положення про приймальну комісію

Положення про організацію освітнього процесу у Фаховому коледжі Черкаської медичної академії

Положення про практичну підготовку здобувачів Фахового коледжа Черкаської медичної академії