Шановні абітурієнти з 18.07.2024 року приймальна комісія Черкаської медичної академії працює за адресою:

м. Черкаси, вул. Хрещатик 52.

 

 

 

 

 


Сторінки історії

Черкаська медична академія – один із найпопулярніших закладів освіти Черкаської області, мальовничого краю, з яким пов’язано багато ключових подій вітчизняної історії.
Нинішні покоління продовжують творити історію Черкащини. Літопис діяльності Черкаської медичної академії починається з 1930 року, коли за рішенням Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР було відкрито медичний технікум фельдшерсько-акушерського профілю. Перший випуск спеціалістів відбувся у 1933 році.
Всі наступні роки – це час розбудови закладу, розширення його можливостей, творчих здобутків і професійних досягнень.
У 1993 році навчальний заклад першим в Україні розпочав підготовку медичних сестер із вищою освітою – бакалаврів медицини, у 1998 отримав статус коледжу, з 2004 року базову вищу освіту у начальному закладі здобувають фармацевти на фармацевтичному бакалавраті. У 2005 році відкрито відділення післядипломної освіти.
З 2015 року поновлено підготовку спецфельдшерів для потреб Збройних сил України та інших силових структур.
Відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 16 грудня 2016 року № 10-52/VII змінено найменування Черкаський медичний коледж на Черкаська медична академія.
У 2017 році навчальний заклад отримав ліцензії МОН України на підготовку фахівців за рівнем Магістра галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальностями 223 Медсестринство та 222 Медицина.
З вересня 2017 року розпочали навчання майбутні магістри медсестринства, з вересня 2018 року – майбутні лікарі. Їх підготовку започатковано вперше на Черкащині, й саме для Черкаського регіону.
На ініціативу Міністерства охорони здоров’я України щодо реформування системи екстреної медичної допомоги та запровадження фаху парамедика, у 2018-2019 навчальному році розпочали навчання перші в Україні студенти-парамедики за навчальним планом, розробленим викладачами академії.
У 2020 році започатковано підготовку фізичних терапевтів та ерготерапевтів, фах яких вважають одним з найперспективніших в медицині і потреба в яких є надзвичайно гострою в Україні, тому що мова йде про повернення тисяч громадян до активного життя після хвороби.
З 2022 року академія отримала ліцензію на започаткування освітньої діяльності з підготовки в інтернатурі за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я, і перші лікарі-інтерни вже почали свою підготовку до практичної діяльності.
Навчальний заклад проводить додипломну та післядипломну підготовку фахівців з галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальностей 222 Медицина, 223 Медсестринство, 226 Фармація, промислова фармація і 227 Фізична терапія, ерготерапія.
За останні роки до складу академії увійшли наукова медична бібліотека, інститут післядипломної освіти лікарів.
З 1989 року навчальний заклад очолює Інна Яківна Губенко – кандидат медичних наук, доцент, академік Української академії наук, заслужений лікар України, голова Спілки жінок Черкащини, повний кавалер ордена «За заслуги». Губенко І.Я. є членом редакційної колегії міжнародного журналу «Реабілітація та паліативна медицина», науково-практичного журналу «Медсестринство», членом редакційної ради науково-практичного журналу «Медична освіта».
Історія Черкаської медичної академії багата своїми випускниками. За роки свого існування заклад підготував та випустив більше 45 тисяч спеціалістів, які є конкурентноспроможними не лише в Україні, а й за її межами. Багато випускників продовжують працювати у стінах рідної Аlmа mаtеr.

 


Всеукраїнська та міжнародна співпраця

Черкаська медична академія плідно співпрацює із закладами вищої медичної освіти України, зокрема з Національним університетом охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика,  Національним медичним університетом ім. О.О.  Богомольця, Національним фармацевтичним університетом, Полтавським державним медичним університетом, Дніпропетровською медичною академією, Тернопільським національним медичним університетом ім.І.Я.Горбачевського, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, Рівненською медичною академією, Львівською медичною академією імені Андрея Крупинського. Підписані угоди про співпрацю з Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького, Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Черкаським державним технологічним університетом й Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.
Практична підготовка фахівців здійснюється шляхом співпраці із закладами охорони здоров’я, фармацевтичними та реабілітаційними установами міста й області: Реабілітаційно-оздоровчою поліклінікою «Астра», ТОВ «Медичним центром «Основа медікал фітнес»», Черкаським обласним кардіологічним центром Черкаської обласної ради, Черкаським міським пологовим будинком «Центр матері та дитини», Черкаським обласним онкологічним диспансером, Черкаською обласною дитячою лікарнею Черкаської обласної ради, Черкаською обласною лікарнею Черкаської обласної ради, Черкаською третьою міською лікарнею швидкої медичної допомоги, Черкаською міською лікарнею, Черкаською міською інфекційною лікарнею.
Запорукою повноцінної інтеграції Черкаської медичної академії до європейського та світового освітнього простору стало активне міжнародне співробітництво. Заклад продовжує розвивати міжнародні зв’язки з медичними навчальними закладами та медичними громадами Канади, США, та Європи. В рамках низки міжнародних програм викладачі цих країн мали зустрічі з викладачами і студентами, а також проводили заняття для них. Наші викладачі мали можливість ознайомитись з організацією медсестринської освіти і практики в Канаді, Сполучених Штатах Америки, а також здійснювати обмін інформацією з Громадським коледжем ім. Грента Мак Юена з Канади, Саксіонським університетом прикладних наук (Нідерланди), вивчати систему медичної освіти та практики, відвідуючи медичні заклади Італії, Німеччини, Китаю, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндіїї, Польщі.
Колектив закладу здійснював і розвивав міжнародні зв’язки в рамках реалізації наступних програм:

  • Проекту USAID «Здоров’я матері та дитини» на рівні «Освіта»;
  • Українсько-нідерландського проекту MATRA «Підтримка та поліпшення догляду за людьми похилого віку на рівні громад»;
  • Проекту USAID «Разом до здоров’я»;
  • програми Гарвардського Університету «Навчання підлітками рівних попередженню СНІДу» (TeenAIDs–Peer Corps)
  • Проектів Міжнародної організації праці «Попередження ВІЛ/СНІДу на робочих місцях», «Добровільне і конфіденційне консультування і тестування на ВІЛ».
  • Тісна співпраця збагачує новими знаннями, ідеями, що дозволяє здійснювати фахову підготовку на рівні міжнародних стандартів.

 

 


Наші досягнення

Черкаська медична академія належить до числа закладів освіти, які зберегли кращі традиції національної школи підготовки медичних і фармацевтичних фахівців та збагатили її сучасними освітніми, медичними і науковими технологіями.
Освітню діяльність здійснює високопрофесійний колектив науково-педагогічних і педагогічних працівників, який дотримується принципу «Освіта через усе життя». Викладачі навчаються в магістратурі та аспірантурі, проходять стажування за кордоном, успішно захищають дисертації, є експертами Національного агентства з якості вищої освіти,  розробниками декількох поколінь Галузевих стандартів освіти з Сестринської та Медико-профілактичної справи, Стандартів вищої освіти зі спеціальності Медсестринство.
Результатом потужної наукової та методичної діяльності викладацького колективу академії стали підручники, монографії, навчальні та методичні посібники з медицини, фармації, педагогіки та психології.
З весни 2014 року для студентів перших курсів на базі 9 класів, які ще не вивчали фахових медичних дисциплін, започатковано підготовку з «Основ надання першої медичної допомоги».
Постійно оновлюється матеріально-технічна база закладу, поновлюється фонд наукової медичної бібліотеки.
У 2017 році відкрито центр симуляційного навчання, щоб студенти набували практичних навичок і професійних умінь максимально наближено до реальних умов.
На баланс академії передано приміщення гуртожитку, що дає змогу розширити навчальні площі академії.
У навчальному закладі активно розвиваються студентське самоврядування та волонтерський рух, створено всі необхідні умови для всебічного розвитку наукових, фізичних і творчих здібностей студентів. Є спортивна, тренажерна зали та лабораторія звукозапису, діють спортивні секції, чисельні предметні та наукові гуртки, студія художньої самодіяльності. Студенти постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, конгресах, досягають високих результатів у різноманітних конкурсах: фахової майстерності, знавців української мови ім. П. Яцика, художньої самодіяльності, у Спартакіадах вищих навчальних закладів України, інших спортивних змаганнях.
Команди студентів-спецфельдшерів здобули призові місця на Всеукраїнських змаганнях з екстреної медичної допомоги: Всеукраїнській олімпіаді з симуляційної медицини TernopilSimOlimp, у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій. Домедична допомога в екстремальних умовах», й перемогу у Всеукраїнських змаганнях бригад екстреної медичної допомоги з міжнародною участю «Черкаські медичні ралі – 2018».
Протягом усього часу пандемії COVID-19 студенти академії беруть участь у наданні медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією як фахівці центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і в стаціонарних закладах охорони здоров’я.
Колектив Черкаської медичної академії, як один із флагманів реформування медичної освіти, з впевненістю дивиться в майбутнє, наповнює новим змістом, формами, методами і технологіями освітній процес, формує нові підходи до підготовки висококваліфікованих медичних та фармацевтичних працівників в контексті реформування медичної галузі України.