СПИСКИ ГРУП НОВОГО НАБОРУ 2023 року

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Лікувальна справа

1 ф А

1 ф Б

1 ф В

1 ф 11

Сестринська справа

1 мс А

1 мс Б

1 мс 11

Акушерська справа

1 ак

Фармація, промислова фармація

1 фарм А

1 фарм Б

1 фарм 11

1 фарм 11 веч

1 фарм 11 заочн

2 фарм 11 веч

2 фарм 11 зао

БАКАЛАВР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО

ПМ 1

ПМ 11

К мс 11

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ФТ 1

ФТ 11

 

МАГІСТР

ЛС 1А

ЛС 1Б

М мс

 

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ 9 КЛАСІВ

ОП ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

ОП СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

ОП ФАРМАЦІЯ

Рекомендовані до зарахування на перший курс на основі ПЗСО та НРК5 для здобуття ступеня бакалавра та магістра

 

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА 2023

Телефон приймальної комісії 54-33-68

Моб.тел: (068) 588 92 32

До уваги абітурієнтів, які звертаються до консультаційного центру приймальної комісії для створення електронного кабінету вступника та подачі заяв!

Мотиваційний лист має бути в електронному вигляді!

 

Правила прийому 2024

Правила прийому для здобуття вищої освіти 2024

Зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти 2023

Правила прийому для здобуття фахової передвищої освіти 2023

Зміни до правил прийому для здобуття фахової передвищої освіти 2023

Правила прийому та зміни до них 2023

Накази про зарахування

Наказ про зарахування від 26.07.2023

Наказ про зарахування від 08.08.2023

Наказ про зарахування від 09.08.2023

Наказ про зарахування від 11.08.2023

Наказ про зарахування від 12.08.2023

Накази про зарахування 2023

Наказ про зарахування від 30.08.2023

Наказ про зарахування від 14.08.2023 97-2

Наказ про зарахування від 14.08.2023

Наказ про зарахування від 29.08.2023

Протоколи 2023

Протокол_1

Протокол_2

Протокол_3

Протокол_4

Протокол_5

Протокол_6

Протокол_7/1

Протокол _8

Протокол _9

Протокол_10

Протокол 11

Протокол 12

Протокол 13

Протокол 14

Протокол 15

Протокол 16

Протокол 18

Протокол 19

Протокол 20

Протокол 21

Протокол 22

Протокол 23

Протокол 24

Протокол 25

Протокол 26

Протокол 27

Протокол 28

Протоколи 2024

Протокол 1

Накази 2024

Наказ про організацію проведення прийому студентів у Черкаську медичну академію у 2024 році

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З ФІЗИКИ

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З БІОЛОГІЇ

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З БІОЛОГІЇ

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ТА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАРМАЦІЇ

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА

Програми вступних випробувань та співбесід

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію
Положення про фахову атестаційну комісію
Склад приймальної комісії 
Положення про предметні екзаменаційні комісії
Положення про приймальну комісію
Положення про співбесіду

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОПС ФМБ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ОКР «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ

Вартість навчання 2023

ОБСЯГИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Планові обсяги регіонального замовлення

Затвердження планових обсягів замовлення 2023

Зміни до розпорядження про планові обсяги регіонального змовлення_ЗФПО