Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція

розміщено в: Оголошення | 0

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Актуальні проблеми методології вищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 Повідомляємо, що 15 жовтня 2020 року буде проводитися Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Актуальні проблеми методології вищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості», присвячена 90-річчю Черкаської медичної академії.

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції викладачів і студентів закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти.

Наукова програма конференції включає такі напрямки:

 1. Особливості викладання загальноосвітніх дисциплін у ЗВМ(Ф)О, що здійснюють підготовку фахівців на основі базової середньої освіти.
 2. Гуманітарні дисципліни у підготовці медичних та фармацевтичних фахівців.
 3. Роль природничих дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх медичних (фармацевтичних) працівників.
 4. Сучасні аспекти викладання професійно-орієнтованих дисциплін.
 5. З досвіду виховної роботи та організації освітнього процесу у ЗВМ(Ф)О.
 6. Особливості здійснення освітнього процесу в умовах карантину.
 7. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів ЗВМ(Ф)О.
 8. Сучасні методологічні підходи до підготовки фахівців у ЗВМ(Ф)О.
 9. Наукові дослідження в медсестринстві (для магістрів медсестринства та здобувачів рівня доктора філософії з медсестринства (PhD in Nursing)).
 10. Організація безперервної професійної освіти медичних і фармацевтичних спеціалістів.
 11. Особливості здійснення освітнього процесу в період пандемії
  коронавірусної інфекції

Ознайомитись з вимогами до оформлення матеріалів можна за посиланням…..

Реєстрація авторів і співавторів конференції обов’язкова за посиланням