Публічний захист магістерських робіт

розміщено в: Події | 0

16 червня в Черкаській медичній академії відповідно до плану роботи відбувся публічний захист магістерських робіт здобувачами освіти ОПП Медсестринство другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Вострова Марина Василівна, «Формування soft skills при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін у медичному коледжі» (керівник Лінєвич Катерина Андріївна, к. пед. н., доцент кафедри природничих дисциплін);

Макаренко Анна Русланівна, «Профілактика незапланованої підліткової вагітності як напрямок діяльності медичної сестри-магістра» (керівник Степанова Галина Миколаївна, к. біол. н., завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії);

Петренко Ірина Анатоліївна, «Імунізація та державне регулювання відносин у сфері імунізації» (керівник Радзієвська Ірина Володимирівна, к. пед. н., проректор з навчальної роботи);

Самбурська Людмила Вікторівна, «Формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер в процесі фахової підготовки» (керівник Ситнік Тетяна Іванівна, докт. пед. н., доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін);

Таранюк Ольга Анатоліївна, «Формування етичної культури майбутніх медичних сестер у процесі викладання навчальної дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині», (керівник Карпенко Юлія Петрівна, доктор філософії (освітні, педагогічні науки).

Члени кваліфікаційної комісії, зокрема її голова Віталій Миколайович Шило, директор КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради», член Наглядової ради та ради роботодавців академії відзначив високий рівень підготовки магістерських робіт, актуальність їхньої тематики та запропонував представити доповіді на медсестринських конференціях Черкаської обласної лікарні. Ректор академії, доктор філософії (кандидат медичних наук), доцент, академік Української академії наук, заслужений лікар України Інна Яківна Губенко зазначила глибоке володіння здобувачами матеріалом, різноплановість проведених досліджень.

Вітаємо магістрантів із успішним захистом магістерських робіт!

Бажаємо нових здобутків та звершень!