СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ
Колективний договір
Стратегія розвитку Черкаської медичної академії
Перелік основних видів робіт
Рішення Черкаської обласної ради
Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних і педагогічних працівників в Черкаській медичній академії
Положення про науково-методичну раду
Положення про фаховий Коледж Черкаської медичної академії
Положення про факультет
Положення про кафедру
Положення про адміністративну раду ЧМА
Статут Черкаської медичної академії
Проєкт Статуту ЧМА 2023
Рішення ЧОР про реорганізацію НКП Черкаський обласний навчально-тренінговий центр
Рішення ЧОР про реорганізацію Черкаської обласної наукової медичної бібліотеки
Положення про центр симуляційного навчання
Положення про їдальню
Положення про медичний пункт
Положення про атестацію кабінетів, лабораторій і кабінетів навчальної (клінічної) практики
Положення про кабінет/лабораторію Черкаської медичної академії
Положення про інститут післядипломної освіти лікарів
Положення про ВІАЗВД
Положення про загальні збори трудового колективу
Положення про порядок і процедури врегулювання конфліктних ситуацій
Положення про психологічну службу
Положення про відділення післядипломної освіти
Положення про свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації
Положення про циклову комісію 
План підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних спеціалістів Черкаської області на 2021 рік
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Положення про академічну доброчесність у ЧМА
Положення про перевірку робіт на плагіат у ЧМА
Положення про систему управління охороною праці в ЧМА
Положення про службу охорону праці в ЧМА
Положення про відділення фахового коледжу Черкаської медичної академії
Положення про наукову медичну бібліотеку Черкаської медичної академії
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Черкаської медичної академії
Положення про уповноважену особу з питань корупції

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
Вакантні посади

Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача кафедри фахових медичних та фармацевтичних дисциплін

Оголошення

Гуртожиток

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Черкаської медичної академії
Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Черкаської медичної академії
Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Черкаської медичної академії
Положення про вибори ректора Черкаської медичної академії
Перелік документів, що посвідчують особу виборця у день проведення виборів ректора Черкаської медичної академії
Квоти представництва осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Черкаської медичної академії
Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора
Положення про порядок проведення міжтурового голосування на виборах ректора
Положення про порядок організації роботи спостерігачів від кандидатів на виборах ректора
Положення про порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора
Положення про порядок акредитації та організації роботи представників засобів масової інформації на виборах ректора