Збори студентів освітньої програми Медсестринство магістерського рівня

розміщено в: Події | 0

20 лютого 2023 року відбулися збори студентів галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 223 Медсестринство, ОП Медсестринство, магістерського рівня вищої освіти. Наголошено на обов’язковому дотриманні норм академічної доброчесності в освітньому процесі; акцентовано увагу на обов’язковій перевірці робіт (статей, тез до конференцій та ін.) студентів на плагіат; розглянутий механізм вибору тем магістерських робіт; роз’яснена мета і завдання педагогічної виробничої практики. Здобувачі освіти поінформовані про перегляд освітньо-професійної програми і можливості внесення пропозицій від здобувачів освіти.

У зборах взяли участь гарант ОП, проректор з науково-методичної роботи, канд. психол. наук Олександра Шевченко та куратор групи, докт. філософії Ольга Козинець.