ЗАСІДАННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

розміщено в: Без рубрики, Події | 0

Стипендіальна комісія є колегіальним органом Черкаської медичної академії, завданнями якої є затвердження реєстру осіб та призначення академічної стипендії за результатами семестрового контролю згідно з рейтинговими списками, в межах ліміту стипендіатів (40-45 відсотків фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за регіональним замовленням), та подання реєстру студентів щодо призначення/позбавлення академічної або соціальної стипендій (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській, спортивній або творчій діяльності.
Кількість осіб, які представляють в стипендіальній комісії органи студентської ради, становить 50 відсотків складу стипендіальної комісії.
Діяльність стипендіальної комісії здійснюється з урахуванням принципів об’єктивності, справедливості рівності прав і свобод здобувачів освіти