Засідання робочої групи з обговорення ОП Медсестринство

размещено в: Події | 0

19 квітня 2023 року відбулося розширене засідання робочої групи з обговорення ОП Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 223 Медсестринство, другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У засіданні взяли участь гарант ОП, проректор з науково-методичної роботи, Олександра Шевченко, проректор з навчальної роботи Ірина Радзієвська, проректор з практичної роботи Ольга Федосєєва, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Любов Білик, декан факультету № 2 Юлія Карпенко, завідувачі кафедр Тетяна Ситнік, Олена Снісар, Ірина Василенко, Андрій Жадинський, Галина Степанова, Оксана Кухнюк, викладач кафедри Інна Маруш, методист Павло Гайдай та здобувач вищої освіти ОП Медсестринство другого (магістерського) рівня вищої освіти Ірина Петренко. В дистанційному форматі до зустрічі долучилися роботодавці – в.о. директора Уманського медичного коледжу Юрій Скоробреха та заступник медичного директора з медсестринства Черкаської обласної лікарні Наталія Труба.
Акцентовано увагу, що поточна редакція ОП розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 24.06.2022 р. № 589. Гарант ОП Олександра Шевченко повідомила, що здобувачі освіти поінформовані про перегляд освітньо-професійної програми і можливості внесення пропозицій від здобувачів освіти.
Учасники засідання дійшли спільної думки щодо необхідності розширення переліку вибіркових компонент.