ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З ПРЕДМЕТУ «ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ»

размещено в: Події | 0

11 листопада 2022 року викладачем кафедри природничих дисциплін Ліфер Каріною Олександрівною було проведено відкриту лекцію з дисципліни «Токсикологічна хімія» для майбутніх фармацевтів-бакалаврів. Тема лекції: «Група речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу мінералізацією. Сучасні загальні і окремі методи мінералізації».

Тема є актуальною, оскільки до групи речовин, які ізолюються мінералізацією належать металічні отрути – сполуки важких металів. Ці екотоксиканти знайшли широке застосування у виробництві металевих сплавів, скла, кераміки, лаків, фарб, гуми, хімічних реактивів, у сільському господарстві в якості пестицидів, у медицині як лікарські препарати. У зв’язку з цим, отруєння сполуками важких металів зустрічаються досить часто. Під час війни дана проблема ще більше загострюється. Екологи у районах інтенсивних бойових дій фіксують підвищення у ґрунтах рівнів ртуті, арсену, цинку, кадмію у 15-30 разів за норму, а нікелю, свинцю, барію у 6-8 разів.

Під час лекції було використано проблемні методи навчання, зокрема вирішення ситуаційних проблемних задач. Викладач значну увагу приділила візуалізації навчальної інформації, використавши навчальні відеофільми, слайди із структурно-логічними схемами токсикологічного аналізу, фреймові моделі. Такі методи активізують діяльність здобувачів освіти, покращують розуміння та запам’ятовування навчального матеріалу.