Відкрита лекція з медичної хімії для майбутніх лікарів

розміщено в: Без рубрики, Події | 0

26 вересня 2022 року було проведено відкрите лекційне заняття для лікарів 1 курсу (групи 1 ЛС А та 1ЛС Б) з обов’язкової освітньої компоненти «Медична хімія» по темі «Комплексоутворення в біологічних системах». Лектор – доктор філософії Карпенко Ю.П. Форма проведення: он-лайн на платформі Google meet. Лектор підкреслила актуальність теми, оскільки атоми життєво важливих металів перебувають у живому організмі переважно у вигляді комплексних сполук і в організмі виконують функції нагромадження, транспорту речовини та енергії.
У ході лекції було закцентовано увагу на використанні комплексних сполук у медичній практиці: для лікування артритів, злоякісних новоутворень, виведення солей важких металів з організму. У медицині виділено окремий напрямок, пов’язаний з використанням комплексонів для регуляції метало-лігандного балансу – хелатотерапія. Нині створено нові лікарські препарати з групи хелатних комплексів, які використовують для розчинення каменів у нирках, сечовому міхурі тощо.