Участь у конференції Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

розміщено в: Без рубрики | 0

22 березня студенти академії разом з науковими керівникамивзяли участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)», зорганізованій кафедрою управління у сфері цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. Звертаючись з вітальним словом до присутніх на пленарному засіданні, в. о. начальника інституту Олександр Тищенко сказав: «Важливою передумовою вдосконалення у майбутніх фахівців самостійності, творчого мислення та відповідальності була і залишається наука, яка, зрозуміло, не в змозі розвиватися без обміну досвідом між різними науковими школами та пошуку можливостей для апробації та впровадження результатів досліджень». Студенти академії презентували різні спеціальності закладу освіти і виступили з доповідями:
 Ковтун Олександра, студентка групи парамедиків (наукові керівники – Губенко І. Я., Шевченко О.Т., Федосєєва О.В.). Тема доповіді «Новий фахівець в системі екстреної медичної допомоги».
 Павліченко Артем, студент групи спецфельдшерів (наукові керівники – Губенко І. Я., Шевченко О.Т., Федосєєва О.В.).Тема доповіді «Принципи надання екстреної медичноїдопомоги травмованим на догоспітальному етапі».
 Стась Анна, студентка групи лікарів (наукові керівники – Шапошнікова В.М., Косяк С.М.). Тема доповіді «Становлення медичного обслуговування населення на Черкащині (ХVI – ХVIІІ ст.)». До участі в роботі конференції долучилися представники Національного університету цивільного захисту України, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національної академії внутрішніх справ України (м. Київ), Одеського державного університету внутрішніх справ, Одеської національної академії харчових технологій, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, Черкаського державного технологічного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка,Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.