Меморандум про взаємодію та співпрацю

розміщено в: Без рубрики | 0

25 квітня підписано меморандум про співпрацю між Черкаською медичною академією та Державним підприємством «Державний експертний центр МОЗ України».

При підготовці Меморандуму взято до уваги важливість розвитку медичної та фармацевтичної науки, значний досвід проведення наукових випробувань у сфері розробки лікарських засобів, зокрема вивчення фармакологічних, фармакокінетичних, мікробіологічних, токсикологічних досліджень і їх позитивні результати, наявні у обох Сторін; розширення науково-методологічних, експертно-фармакологічних консультацій, консультацій з питань клінічних випробувань, фармаконагляду, оцінки медичних технологій для проведення спільних наукових досліджень, розробки та впровадження спільних освітніх програм, обміну досвідом.

Підписанням даного Меморандуму Сторони засвідчили, що діють на засадах паритетності та рівноправності у взаємовідносинах і мають намір спрямувати зусилля на співробітництво в сфері охорони здоров’я, зокрема забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами, розвиток кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, медичної та фармацевтичної освіти і науки та освітньо-наукового потенціалу медичної та фармацевтичної галузі.

Зі сторони Черкаської медичної академії Меморандум підписала ректор академії, доктор філософії, доцент, академік Української академії наук, член-кореспондент Міжнародної академії освіти і науки, заслужений лікар України Інна Губенко.

ДП «Державний експертний центр МОЗ України» представляли Михайло Лобас, заступник директора з клінічних питань, к.мед.н., MBA та Олександр Гудзенко, докт.фарм.н., професор, Заслужений працівник охорони здоров’я України, керівник Агенції методологічної та науково-практичної роботи ДП «Державний експертний центр МОЗ України».

Участь у зустрічі взяли: Кшиштоф Ланда, докт.мед.н., радник Міністра охорони здоров’я України, Олександра Шевченко, проректор з науково-методичної роботи, к.психол.н., заслужений працівник охорони здоров’я України, Ірина Радзієвська, проректор з навчальної роботи, к.пед.н., декани факультетів магістерської та бакалаврської підготовки №1 і №2 доктор філософії Юлія Карпенко та к.іст.н. Наталія Борисенко, завідувачі відділень. Ріта Сайфудінова, Ігор Козинець, Вячеслав Кравцов.