Акредитаційна експертиза

розміщено в: Без рубрики | 0

Відповідно до підпункту 4 пункту 37 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641, пункту 7 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11.07.2019 року № 977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи та використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 року, протокол № 6 (23) наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 21 лютого 2024 року № 352-Е призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «223 Медсестринство» освітньої програми «Медсестринство» за першим рівнем вищої освіти у Черкаській медичній академії.
Строк роботи експертної групи з 06 по 08 березня 2024 року.