Підвищення кваліфікації викладачів

розміщено в: Події | 0

Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних і педагогічних працівників є обов’язковою умовою поліпшення якості освіти, запорукою професійного зростання та вдосконалення педагогічної майстерності. Він регулюється основними нормативними документами: Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» Постановою Кабінету Міністрів України № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», листами МОН. Відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Черкаської медичної академії» педагогічні та науково-педагогічні працівники Академії з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

23 викладачі академії з 24.10 по 28.10.2022 р. пройшли тематичне удосконалення «Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика викладання освітніх дисциплін» на базі Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.

Відповідно до програми циклу розглянуто актуальні питання сучасної медичної освіти. До програми циклу було також включено участь у ХІІІ Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві». Заліковий семінар проведено у формі захисту індивідуальних проектів слухачів циклу «Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну складову».

З 25.10 по 22.11.2022 низка викладачів проходили дистанційне підвищення кваліфікації «Сучасні педагогічні технології» на кафедрі педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету. Цікавими для вивчення та виконання практичних завдань були теми: Інформаційно-комунікаційні технології навчання, Сучасні педагогічні технології, Кейс-технології, Розробка мультимедійного контенту, вимоги до створення презентації, Технологія формування критичного мислення, Додатки та платформи для змішаного та дистанційного навчання.

Викладачі клінічних дисциплін із великою користю пройшли ТУ «Інноваційні форми викладання клінічних дисциплін» на базі НУОЗ ім. П. Л. Шупика. Підвищення кваліфікації відбувалося з використанням сучасних освітніх технологій, таких як фаховий тренінг, фаховий практичний семінар тощо. Особливий інтерес слухачів викликали вступна конференція «Практичні аспекти інноваційних форм викладання клінічних дисциплін» та заключне підсумкове заняття «Клінічна дуель – методика розбору складного клінічного випадку», проведені на високому професійному, науковому та методичному рівні професором Г.В. Бекетовою.

У НУОЗ України ім. П.Л. Шупика пройшло ТУ «Організація та надання паліативної і хоспісної допомоги хворим та членам їх сімей в амбулаторних та стаціонарних умовах». Дане питання набуває все більшої актуальності, й основний акцент робиться на амбулаторний рівень надання медичної допомоги.

Завідувачі відділень та голови циклових комісій підвищували свою кваліфікацію відповідно до посад, які займають, на базі ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

Професійний розвиток викладачів академії продовжується, незважаючи на непросту ситуацію, що склалася в Україні. Наполегливість, організованість, гнучкість, командний підхід дають змогу виконати усі заплановані заходи.