Оголошення та інформація

Шановні студенти!
Заняття другого семестру 2022-2023 навчального року розпочинаються з 23 січня 2023 року. З розкладом занять можна ознайомитись за посиланням.

Шановні студенти ПЕРШОГО КУРСУ всіх освітніх програм!
Просимо терміново ознайомитись з переліком вибіркових дисциплін та заповнити форму.

Розклад занять
Порядок прийому, відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів

Положення про академічну доброчесність

Положення про реалізацію прав на академічну доброчесність

Кафедри

 Вхід до особистого кабінету MOODLE

 Новини

Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування.
Положення про участь студентів у забезпеченні якості освіти
Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів очної форми (денної, вечірньої) форми навчання Черкаської медичної академії для участі у виборах ректор Черкаської медичної академії
Положення про студентський лекторій
Положення про студентоцентризм
Положення про апеляцію результатів підсумкового контродю знань здобувачів освіти

Освітній процес
Графік освітнього процесу
Розклад ректорських контрольних робіт
Розклад екзаменів

Освітні програми

Положення про індивідуальний навчальний план студента
Положення про організацію освітнього процесу в період карантину
Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для студентів

Правила призначення стипендій
Положення про критерії оцінювання
Положення про відпрацювання студентами пропущених занять

Наукова робота
Науково-дослідного товариство студентів та молодих вчених
Наукові публікації студентів
Положення про перевірку робіт на плагіат у ЧМА

Рейтинги

Внутрішнє забезпечення якості освіти

— Вибіркові дисципліни
Положення про вибіркові дисципліни
Опис дисциплін вибіркової компоненти
Силабуси вибіркових дисциплін

Практика

Положення про порядок проведення практики студентів
Бази підготовки здобувачів освіти Черкаської медичної академії
Центр симуляційного навчання
Практика на базі ТОВ «Медичний центр «Основа медікал фітнес».
Практика на базі Черкаського реабілітаційного центру «СЕНС» та реабілітаційно-оздоровчої поліклініки «Астра».

Реабілітаційні заклади Черкас співпрацюють із Черкаською медичною академією в підготовці фізичних терапевтів, ерготерапевтів

Наукова медична бібліотека
Скринька довіри

— Соціальний напрямок
Положення про забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
Положення про психологічну службу
Положення про волонтерський загін
Положення про організацію виховної роботи