10 грудня – Міжнародний день прав людини

розміщено в: Без рубрики | 0

Сьогодні міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day). Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини.

Цим документом започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру.

До створення цього документу не існувало ефективного та дієвого механізму захисту основоположних і невід’ємних прав людини. Особливо гострим питання захисту людського права стало після Другої світової війни. Увесь світ тоді об’єднався заради однієї спільної мети – створення єдиної міжнародної системи захисту прав людини.

Ще одним міжнародним актом, що гарантує захист прав людини, є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенція не лише спрямована на захист широкого спектра громадянських та політичних прав, а й запровадила ефективний механізм забезпечення прав особи, зокрема на індивідуальне звернення за захистом порушених прав.

Україна, будучи державою-членом Ради Європи, 17 липня 1997 року ратифікувала Конвенцію та Протоколи до неї.